Fysieke belasting

Fysieke (over)belasting is een grote boosdoener bij het oplopen van lichamelijke klachten tijdens het uitvoeren van werk.

Inzicht in de mate van belasting kan voor de werknemer zeer waardevol zijn en een basis zijn voor de werknemer om actief op zoek te gaan naar oplossingen.

Training kan de werknemer op een andere manier leren omgaan met fysieke belasting. Een analyse van werkzaamheden is gericht op het in kaart brengen van momenten van fysieke (over)belasting.

Er wordt gekeken naar statische en dynamische belasting.

Statische belasting is : het uitvoeren van werkzaamheden waarbij men met één of meerdere gewrichten vier seconden of langer in dezelfde houding aanneemt.

Dynamische belasting is: het voortdurend in beweging zijn tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en men niet langer dan drie seconden dezelfde houding aanneemt.