Werkplekonderzoek

Een juist ingerichte werkplek kan veel lichamelijke en psychische overbelasting voorkomen en zodoende de kans op verzuim en klachten verkleinen.

Een werkplek onderzoek is een preventief (primair, secundair of tertiair) onderzoek, waarbij een individuele werkplek of werkruimte voor meerdere personen wordt bekeken

Werkplek onderzoek vindt plaats naar aanleiding van offerte.