Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie, advies voor arbeid en gezondheid
Veel klachten van het houdings- en bewegingsapparaat ontstaan of worden in stand gehouden op de werkplek of gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden.

Naast behandeling voor deze klachten is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar de werkzaamheden en/of de werkplek zodat er specifieke adviezen gegeven kunnen worden om de klachten te verminderen of te voorkomen.

Inzicht in de oorzaak van het ontstaan van fysieke klachten op de werkplek kunnen verkregen worden door het verrichten van een werkplekonderzoek. Tevens kunnen er vragenlijsten ingevuld worden, waarmee de fysieke belasting van specifieke werkzaamheden en de daarmee eventueel samenhangende klachten in kaart kunnen worden gebracht.

Naar aanleiding van het onderzoek kunnen adviezen gegeven worden gericht op de werkplekinrichting, de werkhouding en/of de werkorganisatie.

Nadere informatie
Zie voor meer informatie het menu FYSIEK op deze website en/of neemt u telefonisch of via de e-mail contact met mij op.