KNGF

Wat is het KNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is een vereniging met als doel de voorwaarden te scheppen om fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit te realiseren en toegankelijk te laten zijn voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

Lidmaatschap KNGF
Sinds 1990 ben ik lid van de vereniging KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie).
De vereniging telt momenteel ruim 20.000 leden.

Registratie Kwaliteitsregister
Middels het lidmaatschap ben ik als erkend fysiotherapeut geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Om in aanmerking te komen en te blijven voor registratie in het kwaliteitsregister moet er steeds aan de volgende eisen worden voldaan:

 1. Inschrijving in het BIG-register
 2. Deelname klachtenregeling
 3. Verplichte scholing
 4. Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing
 5. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden).
 6. Werken conform de KNGF-richtlijnen
 7. Hanteren van kwaliteitsdeelsysteem
 8. Voldoen aan de werkeis
   

Wat betekent het lidmaatschap in de praktijk voor u als patiënt

 • Dat er in de praktijk gewerkt wordt volgens de KNGF-richtlijnen en volgens de KNGF werkeis.
 • Dat u behandeld wordt door een gedegen opgeleide en bijgeschoolde therapeut.
 • Dat er in geval van een ingediende klacht door u gehandeld wordt conform de voorgeschreven klachtenregeling van het KNGF. (Zie hiervoor ook het menu “klachtenregeling” elders op deze website.)
 • Dat de therapeut nauw op de hoogte gehouden wordt van nieuwe ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en dat u wanneer dit zinvol is ook van deze informatie wordt voorzien. (Zie hiertoe ook het menu NIEUWS elders op deze website.)