Neuro Development Treatment

Wat is Neuro Development Treatment
Neuro Developmental Treatment (NDT) is een aanpak voor het begeleiden en behandelen van patiënten die lijden aan bewegingsstoornissen veroorzaakt door hersenletsel. De methode is ontwikkeld door het echtpaar Bobath. NDT wordt daarom ook wel Bobath-therapie genoemd. De therapie is gericht op de spierspanning en op de controle over de spieren.

Welke klachten kunnen volgens de methode Neuro Devolpmental Treatment worden behandeld.
Patiënten met bewegingsstoornissen veroorzaakt door hersenletsel kunnen volgens de NDT methode behandeld worden. Vaak voorkomend is de nabehandeling van patiënten na een beroerte (CVA). Door de CVA zijn delen van de hersenen beschadigd. Om de lichamelijke en geestelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken en het verloop zo gunstig mogelijk te beïnvloeden wordt fysiotherapeutische nabehandeling van patiënten na revalidatie in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of een verpleeghuis vaak geïndiceerd.

De behandeling

  • Het revalideren en behandelen van patiënten met neurologische problemen vraagt een aparte aanpak. Regelmaat, systematiek en continuïteit zijn hierbij van groot belang. In de behandeling wordt hier rekening mee gehouden.
  • Bij patiënten met hersenletsel is de spierspanning vaak te hoog. Hierdoor kunnen de patiënten hun spieren moeilijk onder controle houden en maken vaak snelle ongecontroleerde bewegingen. Om een betere controle over de spieren te verkrijgen wordt er volgens de NDT methode geoefend.
  • Bovendien hebben mensen met hersenletsel de neiging om de spieren die zijn aangedaan te ontzien. Tijdens de behandeling wordt de patiënt gestimuleerd om de verlamde delen van het lichaam te activeren. Onder andere ook door deze zoveel mogelijk in te schakelen bij dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld het aan- en uitkleden, traplopen enz.
  • Tevens wordt er geoefend om de coördinatie opnieuw aan te leren. Dit middels oefeningen in balans.
     

Vergoeding
De behandeling wordt door alle ziektekostenverzekeraars als fysiotherapeutische behandeling vergoed. Vaak is er sprake van een chronische behandeling.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact met mij opnemen.