Verwijzing / DTF

MET OF ZONDER VERWIJZING VAN EEN ARTS FYSIOTHERAPIE

Tot 1 januari 2006 was het uitsluitend toegestaan om als fysiotherapeut patiënten te behandelen na een verwijzing van een huisarts of specialist. Per 1 januari 2006 is het door een wijziging in de wet op de paramedische beroepen mogelijk geworden, zonder verwijzing van de huisarts, naar de fysiotherapeut te gaan voor behandeling. Er is sprake van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

1) Verwijzing
Voorlopig zullen de meeste patiënten nog via een verwijzing van de huisarts of specialist zich aanmelden voor fysiotherapie. De huisarts of specialist adviseert de patiënt fysiotherapeutische behandeling en de patiënt maakt in dit geval een afspraak bij de fysiotherapeut.

Intake na verwijzing
De eerste afspraak bestaat uit een intake na verwijzing. De klachten worden onderzocht en er wordt een behandelplan gemaakt. Daarna kan de behandeling worden gestart.

2) Zonder verwijzing: directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)
Naast de mogelijkheid om via een verwijzing aan te melden voor fysiotherapie is het nu ook mogelijk zonder verwijzing rechtstreeks aan te melden voor fysiotherapie. Het meest gangbaar voor directe aanmelding zijn sportblessures en klachten van het bewegingsapparaat waarvoor men al eerder is behandeld.

Screening en intake na screening
Fysiotherapeuten zijn verplicht een screening toe te passen tijdens het eerste bezoek van de patiënt aan de praktijk. Fysiotherapeuten hebben een korte cursus gevolgd om de patiënten die zich zonder verwijzing van de huisarts aanmelden te “screenen”. Indien er sprake is van een bekende klacht, met een normaal verloop, kan de patiënt in behandeling worden genomen. Na de screening volgt een intake, waarbij het behandelplan wordt opgesteld. Vervolgens kan de behandeling worden gestart. Is er sprake van een niet bekend klachtenbeeld en/of een niet normaal verloop, dan zal de patiënt geadviseerd worden voor verdere behandeling eerst de huisarts te consulteren.

Wilt u zich na deze informatie aanmelden voor fysiotherapie dan kunt u telefonisch contact opnemen.